Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualno?ci Wiadomo?ci archiwalne Powiatowy Konkurs na Potraw? Regionaln?
Ju? po raz trzeci... PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 02 Październik 2012 18:03

 

 

 

Szanowni Pa?stwo!

Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne

we W?oszczowie

oraz

Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski,

Wydzia? Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we W?oszczowie,

?wi?tokrzyski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zesp? Doradczy we W?oszczowie,

ZHP Komenda Hufca Szczekoci?sko-W?oszczowskiego,

i Centrum Informacji Turystycznej we W?oszczowie


zapraszaj? do udzia?u

w III Powiatowym Konkursie na Potraw? Regionaln?.

Regulamin konkursu i karta zg?oszeniowa do pobrania ze strony:

Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego: http://www.pckr.nazwa.pl

Starostwa Powiatowego: http://www.powiat-wloszczowa.pl

?wi?tokrzyskiego O?rodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowego Zespo?u Doradczego we W?oszczowie: http://www.sodr.pl

 

Informacje mo?na tak?e uzyska? pod numerami telefonw organizatorw:

PCKR tel. 41 39 43 590, LGD tel. 41 39 41 405, Starostwo Powiatowe tel. 41 39 44 995, ?ODR tel. 41 39 43 676

Termin zg?aszania potraw do konkursu up?ywa: 10 pa?dziernika 2012 r. o godz. 1500.

Prezentacja konkursowa odb?dzie si? dnia 14 pa?dziernika (niedziela) o godz. 1500
w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we W?oszczowie, ul. Koniecpolska 42.

 

Organizatorzy

 

Regulamin do pobrania tutaj >

Karta zg?oszenia do pobrania tutaj >

Plakat Konkursu >>>

 

 


Zapytaj, odpowiemy!