Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualno?ci Wiadomo?ci archiwalne Wspania?a zabawa na Sienkiewce w Kielcach. ?a?uj, kto nie by?!
Wspania?a zabawa na Sienkiewce w Kielcach. ?a?uj, kto nie by?! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 09 Czerwiec 2014 18:30

7 czerwca Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski wzi??a udzia? w wydarzeniu Baw si? z nami LGD-ami w Kielcach. Na ulicy Sienkiewicza zaprezentowa?o si? 18 Lokalnych Grup Dzia?ania z wojewdztwa ?wi?tokrzyskiego. Celem imprezy by?o przybli?enie idei funkcjonowania tego typu organizacji oraz zaprezentowanie dorobku kulturowego obszarw obj?tych wsparciem LGD-w.

 

Impreza zosta?a zainaugurowana pochodem, w ktrym wzi?li udzia? przedstawiciele LGD-w, liczne grupy artystyczne z wojewdztwa ?wi?tokrzyskiego oraz w?adze samorz?dowe. Oficjalnego przywitania zebranych osb dokona? marsza?ek wojewdztwa ?wi?tokrzyskiego Adam Jarubas. Do wsplnej zabawy, w imieniu Lokalnych Grup Dzia?ania, zaprosi? Cezary Hu? Dyrektor Biura LGD Region W?oszczowski.

Uczestnicy wydarzenia mogli podziwia? pokaz wykonywania ludowego r?kodzie?a oraz skosztowa? regionalnych specja?w, a tak?e podziwia? r?norodne wyst?py na scenie. Dzieci natomiast mog?y wyszale? si? do woli na dmuchanym zamku oraz wzi?? udzia? w licznych konkursach z nagrodami.

Nasz region reprezentowa?y Panie ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Januszewice oraz Panie Barbara Gibas i Agnieszka Szymczyk, ktre przygotowa?y wy?mienit? degustacj? dla osb odwiedzaj?cych stoiska. Na scenie zaprezentowali si? m?odzi arty?ci z Kwartetu z Dwjki Patrycja Pi?tek, Zuzanna Rydz, Katarzyna Stramska oraz Pawe? Rydz. W?rd wyst?puj?cych artystw niesamowitym zainteresowaniem publiczno?ci cieszy?a si? rwnie? Orkiestra D?ta Gminy ?ytno oraz towarzysz?ce jej ma?oretki, ktre rwnie? reprezentowa?y LGD Region W?oszczowski. Pod szyldem stowarzyszenia wyst?powa? tak?e Pan Roman Kaczmarek, ktry wcieli? si? w rol? kataryniarza.


Organizatorem imprezy by? Urz?d Marsza?kowski Wojewdztwa ?wi?tokrzyskiego.
Zmieniony: Niedziela, 20 Lipiec 2014 18:12
 


Zapytaj, odpowiemy!