Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualno?ci Wiadomo?ci archiwalne Zdrowe jedzenie i sport, to podstawa!
Zdrowe jedzenie i sport, to podstawa! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 03 Październik 2014 09:41

27 wrze?nia na placu w?oszczowskiego Basenu NEMO odby?a si? impreza Jedz zdrowo i ?yj na sportowo.

Festyn zapewnia? mnstwo atrakcji, spo?rd ktrych ka?dy mg? znale?? co? interesuj?cego dla siebie. Mi?o?nicy grillowania wzi?li udzia? w Konkursie Kulinarnym Apetyt na potrawy z grilla. Do konkursu zakwalifikowanych zosta?o siedem grup. Spo?rd zg?oszonych potraw, jury doceni?o. Cza?apy wo?owo-wieprzowe, przyrz?dzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy ?ytno. Danie to zaj??o pierwsze miejsce spo?rd trzech, ktrym przyznano nagrody rzeczowe. Drugie miejsce wywalczy?y Panie z KGW Go?cinianki, natomiast trzecie Stowarzyszenie Sympatykw Pi?ki Siatkowej ZRYW Secemin. Uwag? jury zwrci?y rwnie? inne smako?yki, mi?dzy innymi Burgery zcha?k?, przygotowane przez Stowarzyszenie W?oszczowa Stop Podzia?om.

Kolejn? cz??ci? imprezy by?a inauguracja Tras Nordic Walking Park, wytyczonych w ramach projektu AKTiW Aktywna Turystyka i Wypoczynek, zrealizowanego przez Lokaln? Grup? Dzia?ania Region W?oszczowski oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia?ania U ?rde? . Po oficjalnym rozpocz?ciu, w?odarzom gmin przekazano certyfikaty wydane przez Polsk? Federacj? Nordic Walking. Certyfikacja tras umo?liwia rozgrywanie oficjalnych zawodw PFNW, pucharu Polski, Grand PRIX oraz mistrzostw Polski ze szczeglnym uwzgl?dnieniem tras 5 km tras. Nast?pnie 140 osb wzi??o udzia? w rajdzie nordic walking. Uczestnicy przemierzyli czerwon? tras?, wytyczon? w ramach projektu. Marsz poprzedzony by? wspln? rozgrzewk?, a ka?dy uczestnik otrzyma? od organizatorw daszek przeciws?oneczny oraz opask? odblaskow?.

Organizatorzy zapewnili tak?e atrakcje dla najm?odszych uczestnikw. Ka?de dziecko w wieku 4-12 lat mog?o wzi?? udzia? w wy?cigu rowerowym. Nagrody dla najlepszych ufundowa?a Grupa Kolarska MEXLLER, ktra zapewni?a rwnie? mi?? niespodziank? w?rd uczestnikw rajdu rozlosowany zosta? rower grski.

Festyn w du?ej cz??ci po?wi?cony by? rekreacji. Gminny Klub Sportowy z Kluczewska oraz Zryw Secemin zorganizowa?y turniej mini siatkwki, badmintona, a tak?e pokaz karate, natomiast ZHP Hufiec Szczekoci?sko-W?oszczowski oferowa? mo?liwo?? skorzystania ze ?cianki wspinaczkowej, zamku dmuchanego oraz toru do paintballu. Amatorzy turystyki mogli odwiedzi? natomiast Kapsu?? 5D, promuj?c? atrakcje naszego wojewdztwa.

Imprezie towarzyszy?y Lokalne Targi Ekonomii Spo?ecznej, podczas ktrych 16 organizacji pozarz?dowych przedstawia?o swoj? dzia?alno??. Targi swoim patronatem obj?? Starosta W?oszczowski oraz Burmistrz Gminy W?oszczowa.

Festyn poprowadzi? Kabaret z Konopi, a gwiazd? wieczoru by? zesp? Grupa Furmana. Na scenie wyst?pili tak?e lokalni arty?ci podopieczni Domu Kultury we W?oszczowie, Weronika Stachura oraz Natalia Gusta.

Organizatorami wydarzenia byli: Dom Kultury we W?oszczowie, O?rodek Sportu i Rekreacji we W?oszczowie, Lokalna Grupa Dzia?ania we W?oszczowie, Lokalny O?rodek Wsparcia Ekonomii Spo?ecznej we W?oszczowie, ZHP Hufiec Szczekoci?sko-W?oszczowski im. Aleksego Dawidowskiego ps. Alek oraz Powiatowy Zesp? Doradczy we W?oszczowie ?wi?tokrzyskiego O?rodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Imprez? swoim patronatem obj?? Marsza?ek Wojewdztwa ?wi?tokrzyskiego, natomiast patronat medialny sprawowa?o Echo Dnia, Radio Kielce oraz TVP Kielce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: Poniedziałek, 17 Listopad 2014 21:24
 


Zapytaj, odpowiemy!