Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualności Wiadomości archiwalne Nabór na wolne stanowisko
Nabór na wolne stanowisko PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 19 Maj 2016 11:36

 

 

Nabór na wolne stanowisko – asystent koordynatora projektu

„STOPIEŃ WYŻEJ”

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” ogłasza nabór na wolne stanowisko – asystent koordynatora projektu „STOPIEŃ WYŻEJ”

 

Wymagania konieczne wobec kandydata:

1. Wykształcenie wyższe;

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

4. Biegła obsługa komputera i Internetu;

5. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu;

6. Prawo jazdy kat. B;

 

Wymagania pożądane:

1. Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;

 

Główne zadania:

1. Koordynowanie i inicjowanie działań na obszarze LGD nie związanych z realizacją RLKS.

2. Realizacja projektu „STOPIEŃ WYŻEJ”.

3. Realizacja celów i zadań określonych przez Zarząd.

Zakres odpowiedzialności:

1. Zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

Warunki zatrudnienia:

1. Umowa o pracę.

2. Wymiar czasu pracy – ½ etatu.

 

Kandydat obowiązany jest złożyć:

1. List motywacyjny;

2. Życiorys (CV);

3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe umiejętności kandydata;

4. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać pocztą na adres:

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

ul. Wiśniowa 23

29-100 Włoszczowa

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystent koordynatora projektu ”

W terminie do dnia 06.06.2016

 

Nabór przebiegać będzie w oparciu o Procedurę Zatrudniania Pracowników przyjętą uchwałą Zarządu LGD dnia 12 stycznia 2009 roku. Z procedurą Zatrudniania Pracowników można zapoznać się w siedzibie LGD, znajdującej się pod wskazanym adresem przesyłania dokumentów aplikacyjnych.

 

 

Zmieniony: Czwartek, 09 Czerwiec 2016 10:50
 


Zapytaj, odpowiemy!