Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 10 Sierpień 2016 08:43

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski zaprasza wszystkich zainteresowanych
pozyskiwaniem ?rodkw unijnych za po?rednictwem LGD na spotkania informacyjne
otwarte, ktre odb?d? si? wed?ug poni?ej zamieszczonego harmonogramu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski zaprasza osoby, ktre chc? rozpocz??
w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? oraz przedsi?biorcw zainteresowanych pozyskiwaniem
?rodkw unijnych za po?rednictwem LGD na spotkania informacyjne, ktre odb?d? si?
wed?ug poni?ej zamieszczonego harmonogramu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja
W zwi?zku z ograniczon? ilo?ci? miejsc na spotkaniach z osobami, ktre chc? za?o?y?

w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? oraz przedsi?biorcami nale?y wype?ni? formularz zg?oszeniowy

(do pobrania tutaj!) i przes?a? go mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poczt? do biura LGD

do dnia 2 wrze?nia . (LGD Region W?oszczowski , ul. Wi?niowa 23, 29-100 W?oszczowa)

Kolejno?? przyjmowanych formularzy b?dzie mia?a wp?yw na mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w spotkaniu.

Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone przez biuro LGD telefonicznie lub mailowo.

 

 

Zmieniony: Środa, 10 Sierpień 2016 09:28
 


Zapytaj, odpowiemy!