Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Projekty wsp?pracy Projekt wsp?pracy "D.N.A. - Dziedzictwo Nasz? Atrakcj?" Konferencja na etapie przygotowa? wdra?ania projektw wsp?pracy 2 - 5 pa?dziernika 2010 r.
PDF Drukuj Email
Spis treści
Konferencja na etapie przygotowa? wdra?ania projektw wsp?pracy 2 - 5 pa?dziernika 2010 r.
Page 2
Wszystkie strony
W dniach 2 - 5 pa?dziernika 2010 r. odby?a si? konferencja przygotowuj?ca projekt wsp?pracy mi?dzy siedmioma Lokalnymi Grupami Dzia?ania z ca?ej Polski. Projekt wsp?pracy powsta? w czasie konsultacji naszej LGD z inn? ?wi?tokrzysk? LGD - LGD "Bia?e ?ugi". Projekt ma mie? nazw?: "Dziedzictwo - Nasz? Atrakcj?" w skrcie DNA.
  Zaproszenie do wsp?pracy przyj??y nast?puj?ce LGD:
 • "Gryflandia", woj. zachodniopomorskie
 • "Kraina Rawki", woj. ?dzkie
 • "Nasza Suwalszczyzna", woj. podlaskie
 • "Owocowy Szlak", woj. lubelskie
 • "Sejne?szczyzna", woj. podlaskie
  Konferencja odby?a si? w dwch nast?puj?cych po sobie etapach:
 • etap 1: 2 - 3 pa?dziernika 2010 r. - spotkanie na terenie dzia?ania LGD "Bia?e ?ugi"
 • etap 2: 4 - 5 pa?dziernika 2010 r. - spotkanie na terenie dzia?ania LGD "Region W?oszczowski"

Ka?dy dzie? nis? kilka atrakcji. Ka?da z dwch LGD, gospodarzy, stara?a si? pokaza? swj region w najlepszym ?wietle. Na po?egnanie uczestnicy chwalili przyj?cie ich na naszym terenie, nawet wsp?gospodarz, LGD "Bia?e ?ugi", "uchyli? przed nami rondo kapelusza". 


Zapytaj, odpowiemy!