Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start LGD - czyli nieco o nas Struktura w?adz
Struktura w?adz
Zarz?d LGD '"Region W?oszczowski" PDF Drukuj Email

Prezes Zarz?du:

Krystyna Ciul?mba

Wiceprezesi Zarz?du:

Stanis?aw Herej

Cezary Hu?

Skarbnik:

Wiktor Krotla

Cz?onkowie Zarz?du:

Marek ?wiek
Andrzej Ja?kiewicz
Krzysztof Krzy?anowski
Janusz Pachulski
Pawe? Porze?y?ski
Pawe? Starostecki
Jan Suwart      
 
Rada LGD "Region W?oszczowski" PDF Drukuj Email
Przewodnicz?ca:

Wanda Fiecek Popczyk

Wiceprzewodnicz?cy:

Ewa Trzonkowska

Cz?onkowie:

Katarzyna Dominik
Przemys?aw Go?don
Miros?aw Holota
Ewa Klimas
Jaros?aw Klimek
Przemys?aw Ku?mierski
Jan M?ynarczyk 
Waldemar Napora 
Helena Otfinowska 
Jacek ?l?zak 
Arkadiusz Zar?bski 
Sylwia Zi?kowska 
Patrycja Zyzik-Rak

 

Z Regulaminem Rady mo?na si? zapozna? TUTAJ !

 
Komisja Rewizyjna LGD "Region W?oszczowski" PDF Drukuj Email

Przewodnicz?cy:

Maciej ?liskowski vel ?liski

Wiceprzewodnicz?cy:

Przemys?aw Suwart

Cz?onkowie:

Halina Krzysztofik

 
Zapytaj, odpowiemy!