Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start LEADER +
LEADER PLUS
Początki LEADER'a PDF Drukuj Email
Wtorek, 06 Marzec 2012 00:00

"Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w grudniu 2006 roku umowę na obsługę Krajowej Sieci Leader z konsorcjum w składzie: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Konsorcjum swoją rolę traktuje służebnie. My obsługujemy sieć, umożliwiamy i ułatwiamy jej funkcjonowanie. Sieć tworzą lokalne grupy działania, ludzie i instytucje zajmujące się Leader'em. Sieć jest po to, aby w łatwy sposób komunikować się i kontaktować z innymi w regionie, w kraju, za granicą, by dzielić się własnymi doświadczeniami i uczyć się od innych.

Zlecone przez Ministerstwo zadanie obejmuje między innymi prowadzenie strony internetowej krajowej sieci Leader+ w Polsce. Również tą drogą chcemy, lokalnym grupom działania i wszystkim, którzy z różnych przyczyn zajmują się Leader'em, dostarczać wiarygodnych i aktualnych informacji. Strona jest systematycznie aktualizowana i są na niej zamieszczane najnowsze informacje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Prowadzone i moderowane forum internetowe to sprawdzona już metoda komunikowania się, wymiany opinii i poglądów - zapraszamy do dyskusji o Leader'ze. Sieć jest między innymi po to, aby poznawać inne LGD i uczyć się nawzajem. Zamieszczanie na stronie przykładów dobrych praktyk działających partnerstw, u nas i w innych państwach członkowskich UE, może być inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań problemów, przed którymi stają lokalne społeczności."

Za: http://www.leaderplus.org.pl/oprojekcie.php

 
LEADER w Polsce. Wykorzystana szansa i nowe możliwości. PDF Drukuj Email
Wtorek, 06 Marzec 2012 00:00
"Program LEADER jest wdrażany w Polsce od początku naszego członkostwa w UE. Doświadczenia zdobyte w tym okresie są bardzo pozytywne. Początki Leadera w Polsce to wielki sukces. Będąc świadomym osiągnięć tego programu i sukcesów lokalnych grup działania, należy również uczyć się na błędach, które gdzieniegdzie zostały popełnione. Bardzo dobrze się stało, że zarówno administracja jak i lokalne partnerstwa mogły nabrać doświadczenia, które będzie wykorzystane w ramach PROW na lata 2007-2013, by pełniej zdobyte doświadczenia wykorzystać potrzebna jest refleksja nad dotychczasowymi dokonaniami. [...]
Więcej…
 
LEADER to... PDF Drukuj Email
Wtorek, 06 Marzec 2012 00:00
 
Zapytaj, odpowiemy!