D.N.A. - co to jest? Drukuj
Projekt realizowany w ramach dziaania 4.21 "Wdraanie Projektw Wsppracy w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich" w formie wsppracy nastpujcych Lokalnych Grup Dziaania z terenu Polski:
 • LGD "Biae ugi" (witokrzyskie)
 • LGD "Gryflandia" (zachodniopomorskie)
 • LGD "Kraina Rawki" (dzkie)
 • LGD "Owocowy Szlak" (lubelskie)
 • LGD "Nasza Suwalszczyzna" (podlaskie)
 • LGD "Sejneszczyzna" (podlaskie)
 • LGD "Region Woszczowski" (witokrzyskie).
Gwnym celem podjtego zadania jest podniesienie atrakcyjnoci turystycznej obszarw dziaania wsppracujcych w ramach projektu Lokalnych Grup Dziaania poprzez promocj dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych. Koordynatorem projektu jest LGD "Biae ugi".
  Planowane dziaania:
 • wsplny udzia w szeciu imprezach targowych
 • organizacja czterech konferencji promujcych ofert turystyczn obszaru
 • zaangaowanie spoecznoci lokalnych do odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego (obozy naukowe, Modzieowa Akademia Dziedzictwa Kulturowego "Madzik")
 • spotkania z bran turystyczn
 • wydanie folderu turystycznego
 • spotkania z twrcami lokalnymi z rwnych regionw

Zobacz nasz podstron i stron gwn projektu.