Wzory wnioskow, umow i instrukcje - nowy okres programowania 2014-2020 Drukuj

Wzory wnioskw, umw i instrukcji mona znale i pobra na stronie:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020

- Wojewdztwo witokrzyskie

pod adresem:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje

lub zakadce w naszym MANU GWNYM.